ถังขยะสวิง กลาง

รหัสสินค้า : ถังขยะสวิง กลาง

ความจุ : 8 ลิตร

ขนาด  : 20x20x28 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  5 ขีด
รูปแบบ : ถังขยะฝาเกว่งด้านเดียว
ราคา 75 บาท
Visitors: 251,920