ถาดฟรีส 034

รหัสสินค้า : ถาดฟรีส 034

ขนาด  : 45x62.5x13.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1.7 กิโลกรั
รูปแบบ : ถาดทรงเหลี่ยม
ราคา 300 บาท
Visitors: 248,992