ถาดฟรีส 033

รหัสสินค้า : ถาดฟรีส 033

ขนาด  : 41x62x15 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  1.3 กิโลกรั
รูปแบบ : ถาดทรงเหลี่ยม
ราคา 200 บาท
Visitors: 215,925