ถาดปลาหมึก 155

รหัสสินค้า : ถาดปลาหมึก

ขนาด  : 32x40x9.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  4 ขีด
รูปแบบ : ถาดทรงเหลี่ยม
ราคา 100 บาท
Visitors: 251,923