กะละมังทรงสูง T-65

รหัสสินค้า : กะละมังทรงสูง T-65 

ความจุ : 65 ลิตร

ขนาด  : 64x49x32 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  4 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม 
ราคา 450 บาท
Visitors: 251,923