ลังทึบ 059

รหัสสินค้า : ลังทึบ 509

ขนาด  : 33.5x49x19 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1.2 กิโลกรั
รูปแบบ : ลังทรงสี่เหลี่ยม 
ราคา 170 บาท
Visitors: 248,992