ลังทึบ 022

รหัสสินค้า : ลังทึบ 022

ขนาด  : 37x58x30.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 3 กิโลกรั
รูปแบบ : ลังทรงสี่เหลี่ยม 
ราคา 300 บาท
Visitors: 241,446