ลังทึบ 034

รหัสสินค้า : ลังทึบ 034

ขนาด  : 38x59.5x19 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 2 กิโลกรั
รูปแบบ : ลังทรงสี่เหลี่ยม 
ราคา 220 บาท
Visitors: 251,913