ลังทึบ 033

รหัสสินค้า : ลังทึบ 033

ขนาด  : 29.5x38x19 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1.2 กิโลกรั
รูปแบบ : ลังทรงสี่เหลี่ยม 
ราคา 170 บาท
Visitors: 215,925