ลังทึบ 032

รหัสสินค้า : ลังทึบ 032

ขนาด  : 38x59.5x13.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1.8 กิโลกรั
รูปแบบ : ลังทรงสี่เหลี่ยม 
ราคา 200 บาท
Visitors: 246,859