ลังทึบ 031

รหัสสินค้า : ลังทึบ 031

ขนาด  : 29.5x38x13.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 1 กิโลกรั
รูปแบบ : ลังทรงสี่เหลี่ยม 
ราคา 160 บาท
Visitors: 215,925