เข่ง00 จัมโบ้

รหัสสินค้า : เข่ง00 จัมโบ้

ขนาด  :   73 x 57 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 3.3  กิโลกรั
รูปแบบ : เข่งทรงกลม อย่างหนา
ราคา 270 บาท
Visitors: 248,990