เข่งเบอร์ 168

รหัสสินค้า : เข่งเบอร์ 168

ขนาด  : 68x54 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  2.9 กิโลกรั
รูปแบบ : เข่งทรงกลม
ราคา 190บาท
Visitors: 241,439