เข่งเบอร์ 1

รหัสสินค้า : เข่งเบอร์ 1

ขนาด : 67x52 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  3 กิโลกรั
รูปแบบ : เข่งทรงกลม
ราคา 180 บาท
Visitors: 215,932