เข่งเบอร์ 2

รหัสสินค้า : เข่งเบอร์ 2

ขนาด  : 62x46 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  1.8 กิโลกรั
รูปแบบ : เข่งทรงบกลม
ราคา 140 บาท
Visitors: 215,931