เข่งเบอร์ 5

รหัสสินค้า : เข่งเบอร์ 5

ขนาด  :45x33 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 8 ขีด
รูปแบบ : เข่งทรงกลม 

ราคา 80 บาท 

Visitors: 246,859