ถังขยะ 240 ลิตร ช่องทิ้ง

รหัสสินค้า : ถังขยะ 240 ลิตร ช่องทิ้ง

ความจุ : 240 ลิตร

ขนาด  : 580x716x1230 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 14.5 กิโลกรั
รูปแบบ : ถังมีช่องทิ้ง ขนาดใหญ่พิเศษ เพิ่มความสะดวกในการทิ้งขยะขนาดใหญ่
โดยไม่ต้องเปิดฝาเเละสามารถติดตั้งบานพับเปิด-ปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันกลิ่นเเละสัตว์รบกวน
ราคา 2,050 บาท
Visitors: 246,858