ถังขยะ 240 ลิตร ฝาเรียบ

รหัสสินค้า : ถังขยะ 240 ลิตร ฝาเรียบ

ความจุ : 240 ลิตร

ขนาด  : 580x716x1070 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 14.5 กิโลกรั
รูปแบบ : ฝาถังเรียบปิดสนิท ป้องกันกลิ่นเเละสัตว์ได้อย่างดี
ราคา 2,050 บาท
Visitors: 251,919