กะละมัง ตรางู น.ส.14

รหัสสินค้า : กะละมัง ตรางู น.ส.14

ความจุ : 110 ลิตร

ขนาด  : 79x59x36 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  3.7 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม มีหูเหล็ก
ราคา 350 บาท
Visitors: 215,927