กะละมัง ตรางู น.ส.12

รหัสสินค้า : กะละมัง ตรางู น.ส.12

ความจุ : 82 ลิตร

ขนาด  : 71x52x34 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  2.8 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม มีหูเหล็ก
ราคา 250 บาท
Visitors: 246,855