กะละมัง ตรางู น.ส.10

รหัสสินค้า : กะละมัง ตรางู น.ส.10

ความจุ : 58 ลิตร

ขนาด  : 63x45x31.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  2.3 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม มีหูเหล็ก
ราคา 200 บาท
Visitors: 248,990