กะละมัง ตรางู น.ส.8

รหัสสินค้า : กะละมัง ตรางู น.ส.8

ความจุ : 46 ลิตร

ขนาด  : 56.5x40.5x30.5 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  1.7 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม มีหูเหล็ก
ราคา 180 บาท
Visitors: 241,436