กะละมัง ตรางู น.ส.6

รหัสสินค้า : กะละมัง ตรางู น.ส.6

ความจุ : 31 ลิตร

ขนาด  : 50x36x28 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  1.2 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม มีหูเหล็ก
ราคา 110 บาท
Visitors: 248,990