กะละมัง ตรางู น.ส.4

รหัสสินค้า : กะละมัง ตรางู น.ส.4

ความจุ : 18 ลิตร

ขนาด  : 43.5x30.5x22.5เซนติเมตร
น้ำหนัก :  6 ขีด
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม มีหูเหล็ก
ราคา 80 บาท
Visitors: 215,931