กะละมัง ตราช้าง เบอร์72

รหัสสินค้า : กะละมัง ตราช้าง เบอร์72

ขนาด  : ความกว้างปาก 60 x ความสูง 24 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  1.2 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม 
ราคา 90 บาท
Visitors: 215,931