กะละมัง ตราช้าง เบอร์55

รหัสสินค้า : กะละมัง ตราช้าง เบอร์ 55

ขนาด  : ความกว้างปาก 50 x ความสูง 19 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  0.5 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม 
ราคา 70 บาท
Visitors: 215,925