กะละมัง ตราช้าง เบอร์45

รหัสสินค้า : กะละมัง ตราช้าง เบอร์45

ขนาด  : ความกว้างปาก 42 x ความสูง 18 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  0.3 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม 
ราคา 30 บาท
Visitors: 215,925