กะละมัง ตราช้าง เบอร์12

รหัสสินค้า : กะละมัง ตราช้าง เบอร์12

ความจุ : 

ขนาด  : ความกว้างปาก 63 x ความสูง 34 เซนติเมตร
น้ำหนัก :  1.7 กิโลกรั
รูปแบบ : กะละมังทรงกลม 
ราคา 160 บาท
Visitors: 248,990