ไม้พายอลูมิเนียม (พายสองด้าน)

ชื่อสินค้า : ไม้พายอลูมิเนียม (พายสองด้าน)

ขนาด : กว้าง 19.7 เซ็นติเมตร

         ยาว 218 เซ็นติเมตร

ราคา 1,600 บาท

Visitors: 248,992