ไม้พายอลูมิเนียม (พายด้านเดียว)

ชื่อสินค้า : ไม้พายพลาสติก (พายด้านเดียว)

ขนาด : ใบพายกว้าง 19.7 เซ็นติเมตร

         ความยาว 168 เซ็นติเมตร

รายละเอียด : ด้ามเป็นอลูมิเนียม ใบพายเป็นพลาสติก
ราคา  85
0 บาท

Visitors: 215,932