รุ่น CB-15

รหัสสินค้า : CB-15

ขนาดบรรทุก : 3-4
ขนาด : 95 x 336 x 45 เซนติเมตร
รูปแบบ : ทรงเรือแม่ค้าตลาดน้ำ มีเบาะกลาง

ราคา 7,000 บาท
Visitors: 215,932