รุ่น CB-9

รหัสสินค้า : รุ่น CB-9

ขนาดบรรทุก : 6-7 คน
น้ำหนักบรรทุก : 380 กิโลกรัม
ขนาด : 124 x 370 x 70เซนติเมตร
รูปแบบ : หัวแหลม , ท้ายตัด , ภายในฉีดโฟม , 3 ที่นัง

ราคา 19,500 บาท
Visitors: 251,913